Vaše informace budou zpracovány v oficiálním systému CBP. Proto souhlasíte a berete na vědomí následující informace:
Dne 4. března 2010 prezident Obama podepsal zákon o podpoře cestování (TPA) z roku 2009, Pub. L. č. 111-145. Zákon nařizuje ministru vnitřní bezpečnosti, aby stanovil poplatek za používání systému ESTA, který se skládá z 17,00 USD za každého žadatele o VWP, který obdrží povolení k cestě do Spojených států, a 4,00 USD za zpracování žádosti o ESTA. Žadatelům, kterým bude zamítnuto povolení cestovat do USA v rámci programu VWP, bude účtován poplatek jen 4,00 USD. Poplatek lze uhradit pouze kreditní kartou nebo službou PayPal. Žadatelé si mohou uložit data aplikace a vrátit se do aplikace později, aby zadali informace o platbě. Žádost však nebude odeslána ke zpracování, dokud nebudou vyplněny všechny platební údaje.

UPOZORNĚNÍ: Administrativní poplatek bude vybírán kreditní kartou nebo přes PayPal. Je důležité, aby všichni žadatelé zadali své ESTA a platební údaje přesně. Pokud jsou informace zadané nesprávně, žadateli mohou být účtovány dodatečné poplatky za opětovnou žádost. Aktualizace aplikace nebudou účtovat další poplatky. Žadatelé, kteří nedokončí proces platby, nezískají povolení k cestě do Spojených států a nebude jim umožněno nastoupit na palubu žádného letadla nebo plavidla určeného do Spojených států. Pokud žadatel požádá vydavatele své karty/PayPal o storno platby, jeho povolení k cestě do Spojených států amerických bude zrušeno. CBP neodpovídá za dodatečné poplatky, které si může účtovat žadatelova společnost vydávající kreditní karty nebo PayPal za transakci. Vyplněním žádosti v procesu podávání žádostí žadatelé souhlasí s tím, že nebudou zpochybňovat žádný administrativní poplatek účtovaný CBP za používání systému ESTA, a dále berou na vědomí, že se nevracejí žádné peníze.