Jsme cestovní agentura se sídlem v Praze.
Pro využití našich asistenčních služeb je potřeba být našim klientem (žádost vyplnit a zaplatit u nás).

Pokud jste již ESTA vyplnili na oficiálních stránkách, pro dotazy kontaktujte ambasádu nebo přímo kontakty CBP, které naleznete na jejich webu. Pokud jste vyplňovali u jiné třetí strany, je potřeba Vaše dotazy směrovat tam.

ONLINE asistenční služba

Odpověď dostanete do 12 hodin.