Odmítnutí odpovědnosti

Informace dostupné na této webové stránce nelze považovat za právní rady. Než se rozhodnete nebo přijmete nějaké opatření, které může mít vliv na Vaše rozhodnutí, měli byste ho konzultovat s odborníkem. Tyler’s Co. s.r.o. není advokátní kancelář a ani nenahrazuje právní poradenství. Hyperlinky (odkazy) na této stránce pocházejí ze zdrojů umístěných na serverech, které jsou spravovány dalšími osobami nebo organizacemi. Informace a linky Vám zde poskytujeme pro Vaše pohodlí a nejsou odsouhlaseny americkou vládou. Negarantujeme přesnost ani jakýkoli jiný aspekt poskytované informace na tomto serveru. Kromě toho je na Vaší odpovědnosti, abyste si ověřili, zda Vámi vybraná informace je pro Vás vhodná a je na Vašem zvážení, zda se budete odvolávat na takovou informaci. Informace jako taková je poskytována bez záruky úplnosti, přesnosti a aktuálnosti a bez záruky jakéhokoliv druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně záruky plnění, obchodní schopnosti nebo vhodnosti pro zvláštní účely. Navíc změny informací mohou být prováděny nepravidelně bez jakéhokoliv upozornění uživatelů. V žádném případě však Tyler’s Co. s.r.o. nepřebírá odpovědnost vůči žádné straně za přímé, nepřímé, zvláštní či jiné následné škody v důsledku použití informací z této stránky. Pro využívání služeb poskytovaných na této stránce souhlasíte s jejími podmínkami a prohlašujete, že jste je přečetli a plně jim rozumíte.

(Ne)udelení autorizace ESTA

Tato stránka ani společnost Tyler’s Co. s.r.o. nejsou žádným způsobem spojeny s vládou USA, oficiální stránky naleznete na adrese cbp.gov. Nabízíme asistenční a poradenské služby v souvislosti se získáním cestovní autorizace ESTA do USA. Vaše žádost bude postoupena ve Vámi odeslaném znění příslušným orgánům USA a také budete informováni o jejím výsledku. V žádném případě neodpovídáme za konečné rozhodnutí a (ne) udělení cestovní autorizace, toto rozhodnutí je plně v kompetenci úřadů USA.