Všeobecné obchodní podmínky

 1. Vysvětlení pojmů

Provozovatelem“: je společnost Tyler’s Co. s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 07633696, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Vložka číslo: C 304462.

„Uživatelem“: je fyzická nebo právnická osoba, která používá webstránku esta.usagov.cz.

„Webovou stránkou“: se rozumí internetová stránka esta.usagov.cz.

„Služba“ nebo „Služby“: představují následující služby, které provozovatel prodává uživateli na své webové stránce pouze jako balíček:

 • zpracování žádosti o elektronické cestovní povolení do USA – ESTA (Electronic System Travel Authorization) v češtině (dále také jen „ESTA“);
 • asistence přes e-mail v průběhu vyplňování formuláře žádosti o ESTA;
 • kontrola žádosti o ESTA a případné upozornění na nedostatky;
 • úhrada poplatku 21 USD za žádost ESTA;
 • emailové potvrzení s výsledkem Vaší žádosti společně s oficiálním dokumentem v PDF;
 • zaslání barevné PDF brožury Průvodce pro cesty do USA plné užitečných tipů a triků atp.;
 • aktuální informace týkající se požadavků očkování a testování, týká se také států, ve kterých přestupujete.

K tomu balíčku služeb, který je zpoplatněn dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách provozovatele, provozovatel dále zdarma poskytuje tyto služby:

 1. možnost 1x opravit chybné údaje v již vystavené autorizaci v hodnotě 21 USD (do 7 dní od zaslání první žádosti);
 2. úpravy adresy místa pobytu v USA v neomezeném množství;
 3. asistenční a poradenské služby v průběhu Vaší cesty do Spojených států, které poskytujeme v českém/slovenském jazyce na CZ/USA telefonním čísle nebo e-mailu. Mezi tyto služby patří např. nalezení levných letenek, hotelů, pronájmu auta, vstupenek na atrakce, nebo také pomoc při objednání odtahu auta nebo komunikaci s americkými úřady;
 4. notifikační služba v podobě připomenutí e-mailem 30 dnů před koncem platnosti Vaší autorizace a současně telefonického upozornění v případě náhlého zrušení již schváleného povolení ESTA ze strany úřadů USA.

„Informace o uživateli”: se vztahují na všechny údaje o uživateli nebo osobách, které uživatel zastupuje, a které nám poskytne za účelem využití našich služeb.

„Podmínky“: odkazují na všeobecné obchodní podmínky provozovatele tohoto webu.

„Žádost“: je elektronický objednávkový formulář, jehož odesláním objednává uživatel od provozovatele vybrané služby.

 1. Poskytování služeb a dodací podmínky

Provozovatel poskytuje asistenční a poradenské služby v oblasti cestovního ruchu, zejména v souvislosti se zpracováním a revizí žádostí ESTA do Spojených států amerických (dále také „USA“) prostřednictvím webové stránky. Služba spočívá v kontrole poskytnutých údajů, jejich následném zpracování a podání žádosti o povolení na příslušný úřad USA. Rozhodnutí úřadu USA o udělení nebo neudělení cestovního povolení je oznámeno uživateli a v případě uděleného povolení je uživateli doručeno potvrzení o udělení. Součástí služby jsou i emailové konzultace v případě nejasností ohledně podávané žádosti. Při urgentní potřebě konzultace může uživatel využít placené telefonické asistenční služby při vyplňování formuláře.

Po obdržení platby je v co nejkratším čase (maximálně však do 72 hodin) doručeno potvrzení o udělení povolení k cestování do USA, případně rozhodnutí o tom, že cestovní povolení uděleno nebylo. Doručení probíhá výhradně prostřednictvím elektronické pošty (E-mailu), který uživatel uvedl během vyplňování formuláře potřebných údajů pro poskytnutí služby.

Uživatel je povinen si po doručení potvrzení ESTA do USA zkontrolovat správnost všech údajů, které se v doručeném PDF dokumentu povolení nacházejí a v případě jakýchkoliv nesprávných údajů ihned kontaktovat provozovatele. V případě porušení této povinnosti provozovatel neodpovídá za jakékoli škody, které uživateli vzniknou z nesprávného nebo chybného cestovního povolení.

Využití služby „Expresní vystavení“ je volitelné. Služba garantuje dodání do 3 hodin od odeslání formuláře v případě, že tomu nebudou bránit objektivní okolnosti v kvalitě přihlášky uživatele (například odpověď ANO na některou z otázek týkajících se způsobilosti) a v případě, že uživatel neporušil v minulosti podmínky americké vlády pro bezvízový program ESTA. V takovém případě dodáme ESTA autorizaci v nejbližším možném termínu a poplatek za Expresní vystavení je nevratný. Tato služba nemusí být vždy dostupná. Pokud nebudeme schopni dodat ESTA autorizaci s expresním vystavením do 3 hodin od odeslání, vrátíme volitelný příplatek v plné výši, o čemž bude uživatel informován.

Všechny poskytované asistenční služby a služba ověření platnosti je dostupná pouze uživatelům, kteří zaslali provozovateli žádost prostřednictvím webové stránky.

 1. Zpracování formuláře ESTA

V závislosti na Vaší státní příslušnosti a osobní historii můžete být při cestování do USA oprávněni požádat o ESTA. Chcete-li získat oprávnění ESTA, musíte poskytnout určité informace o sobě, cestovním pasu a důvodu návštěvy země.

Naše webové stránky poskytují online formulář se všemi dotazy, které budete muset zodpovědět, aby mohla být žádost o ESTA podána. Součástí naší specializované nabídky služeb je přezkoumání poskytnutých odpovědí spolu s Vašimi informacemi před tím, než zpracujeme a odešleme žádost Vaším jménem. Pokud potřebujeme další informace nebo zjistíme něco, co by mohlo ohrozit Vaši žádost, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Upozorňujeme, že každé ověření informací zpozdí dobu zpracování.

Jakmile zjistíme, že informace, které jste poskytli, jsou vhodné a úplné, předkládáme žádost americkému vládnímu úřadu Customs and Border Protection (dále jen „CBP“) ke schválení. V případě, že v systému CBP existuje stále platná žádost pod identickým pasem, bude automaticky zrušena a přepsána žádostí podanou na našich webových stránkách. Pokud z nějakého důvodu nemůže být Vaše žádost předložena ke zpracování, budeme Vás informovat a vrátíme Vám Vaši platbu. Vyplněním formuláře souhlasíte s tím, že pro účely zpracování žádosti na stránkách CBP použijeme dočasnou e-mailovou adresu ve tvaru číslopasu@usagov.cz. Tato adresa zůstane v žádosti vedena v průběhu její platnosti, abychom Vás mohli ihned upozornit na případné změny ve Vaší ESTA autorizaci. Rovněž Vás e-mailem upozorníme několik dní před skončením platnosti Vaší autorizace. Pokud s tímto nesouhlasíte, napište nám na esta@usagov.cz a po schválení autorizace tento kontaktní email nahradíme Vaším vlastním.

Upozorňujeme, že pokud bude Uživatel po odeslání objednávky zasahovat do procesu vyplňování autorizace na stránkách CBP (například změnou údajů před zaplacením žádosti na CBP, nebo samotným zaplacením ze strany Uživatele), nemá nárok na vrácení poplatku zaplaceného na našich webových stránkách a to bez ohledu na to, kdo provede platbu za rozpracovanou žádost na CBP. To platí za předpokladu, že Uživatel neodstoupil od Smlouvy před dodáním výsledku.

Doporučujeme všem cestujícím, aby zahájili proces podávání žádostí ESTA co nejdříve a nejméně 7 dní před odjezdem, aby byl prostor pro řešení nepředvídatelných zpoždění nebo problémů.

 1. Co se stane v případě, že bude Vaše ESTA žádost zamítnuta

Pokud z nějakého důvodu nemůžeme žádost zpracovat, můžete požádat o pomoc jiného poskytovatele služeb. Případně můžete jít přímo na příslušnou adresu vládní webové stránky USA a podat žádost sami. Konečné rozhodnutí schválit nebo odmítnout žádost o ESTA leží zcela na rozhodnutí americké vlády. Pokud je Vaše žádost zamítnuta, doporučujeme, abyste se obrátili na velvyslanectví nebo konzulát USA zastupující v zemi, kde žijete, a který Vám poradí, jak nejlépe podat žádost o standardní vízum.

Za výjimečných okolností se může administrativa USA rozhodnout, že zruší schválení elektronického cestovního povolení (elektronické vízum nebo ESTA) i poté, co bude schváleno. V určitých situacích je oprávněna změnit status z „Schváleno“ na „Nepovoleno k návštěvě s elektronickým vízem“. I když je Vaše žádost schválena, je to jen oprávnění k cestování. Nezaručuje vstup do země, kterou chcete navštívit. Konečné rozhodnutí učiní celní a imigrační důstojník při příchodu na území USA. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za případné újmy, které by vznikly v případě, že by bylo rozhodnuto odmítnout nebo zrušit souhlas se vstupem do země. Nemůžeme být zodpovědní za žádné náklady nebo nároky vyplývající z takového rozhodnutí.

 1. Vaše odpovědnost

Je odpovědností každého cestujícího splnit všechny požadavky týkající se návštěvy USA. Musíte odpovědět na všechny otázky poctivě, úplně a pravdivě. Pokud jsou nějaké informace nesprávné, nebude Vám dovoleno nastoupit na let nebo loď, nebo vám může být odepřen vstup do USA. V takovém případě naše společnost nenese žádnou odpovědnost za žádné další náklady nebo nepříjemnosti. Jste odpovědní za správnost údajů v obdržené cestovní autorizaci ESTA.

 1. Smlouva a její trvání

Začátek účinnosti smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem nastane momentem odeslání žádosti o zpracování cestovního povolení, které provozovatel přijme po kompletním vyplnění formuláře a uhrazení poplatku za službu a ihned začíná na objednávce pracovat. Tato smlouva může být uzavřena v českém jazyce, anglickém jazyce, případně v jazyce vybraném při dokončení objednávky.

Úplné plnění ze smlouvy přijme uživatel od provozovatele momentem doručení e-mailu od provozovatele se schváleným/neschváleným cestovním povolením na e-mailovou adresu, kterou uživatel poskytl při vyplnění žádosti.

 1. Cena a platební podmínky služeb

Cena za jedno zpracování cestovního povolení ESTA, a s ním související služby, je 1599 Kč (případně ekvivalent v jiných měnách dle směnného kurzu).

Příplatek za volitelnou službu „Expresní vystavení“ je 500 Kč. V případě, že nebude služba do 3 hodin od zaplacení dodána, zaplacený poplatek bude vrácen na použitou platební metodu obratem.

Platba může být provedena pouze platební kartou (VISA, MasterCard). V ojedinělých případech a po předešlé dohodě umožníme platbu převodem na účet.

Stisknutím tlačítka „Zaplatit a odeslat žádost“ uživatel potvrzuje svou objednávku zvolených služeb a realizuje platbu platební kartou prostřednictvím internetu. Po dokončení platební operace je uživatel informován o výsledku platební operace a o výsledku procesu odeslání žádosti. Kopie těchto informací dostává také na emailovou adresu uvedenou v žádosti.

 1. Odstoupení od smlouvy

Uživatel je před odesláním odeslání žádosti seznámen s tím, že objednané služby bude provozovatel poskytovat ve lhůtě do 72 hodin, tedy v případě, že uživatel je spotřebitelem a obdrží v uvedené lhůtě úplné plnění ze smlouvy, nemá v souladu s ust. § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) právo od smlouvy odstoupit, neboť služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Služby, které jsou poskytovány jako navazující nad rámec zaplaceného balíčku (zejména asistenční a poradenské služby po dobu cesty po USA uvedené v článku 1 pod písm. a) – d) těchto Podmínek), jsou poskytovány jako dar a nemají vliv na skutečnost, že převažujícím předmětem smlouvy jsou služby zahrnuté v placeném balíčku, které jsou poskytnuty okamžikem zaslání oznámení uživateli o rozhodnutí úřadu USA o udělení nebo neudělení cestovního povolení ESTA.

Provozovatel tímto dává uživateli, který je spotřebitelem, na vědomí, že udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Uživatel prohlašuje, že byl o této skutečnosti řádně poučen a před odesláním žádosti potvrdí, že poskytování služby začalo s jeho výslovným souhlasem ve smyslu OZ.

V případě, že ještě nedošlo k úplnému poskytnutí služby, může uživatel, který je spotřebitelem, odstoupit od smlouvy, uživatel je však ve smyslu OZ povinen uhradit provozovateli cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Momentem úplného poskytnutí služby se pro účely tohoto ustanovení považuje moment zaslání oznámení uživateli o rozhodnutí úřadu USA o udělení nebo neudělení cestovního povolení ESTA.

Provozovatel nemůže v žádném případě garantovat úspěch nebo neúspěch podané žádosti o ESTA a skutečnost, zda uživateli bude uděleno elektronické cestovní povolení ESTA. Tato skutečnost plně závisí na rozhodnutí USA a okolnostech na straně uživatele. Z tohoto důvodu provozovatel neodpovídá za zamítnutí udělení cestovního povolení americkými úřady a uživatel z tohoto důvodu nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat vrácení zaplacené ceny služby, jelikož provozovatel službu i v takovém případě dodal v plném rozsahu.

Upozorňujeme, že v případě, že uživatel bude u vydavatele své platební karty iniciovat zpětné zrušení platby tzn. „chargeback“, poplatek mu sice může být vrácen, ale bude mít za následek zrušení naší platby na oficiálních stránkách pay.gov a následně tak okamžité zrušení platnosti cestovního povolení ESTA.

Také v budoucnu již takovému uživateli nemusí být umožněno cestovat v rámci Visa Waiver programu a bude muset vždy žádat o víza.

 1. Reklamační řízení

Reklamace služby je možné uplatnit výhradně e-mailem na adrese: esta@usagov.cz.

Reklamace musí obsahovat co nejpodrobnější popis konkrétního případu, který uživatel reklamuje.

Uživatel je povinen přiložit k reklamaci veškeré doklady, které má k dispozici, prokazující jím tvrzené skutečnosti, případně jiné podklady dokumentující jeho tvrzení.

Provozovatel odpovídá pouze za splnění svých povinností týkajících se rezervace uživatelem požadované služby.

O výsledku řízení a vyřízení reklamace bude provozovatel uživatele informovat elektronickým způsobem ihned po jejím vyřízení, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy uživatel reklamaci uplatnil.

V případě, že dojde mezi provozovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Web: www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Mimosoudní řešení sporů může využít jen uživatel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Mimosoudní řešení sporů se týká pouze sporu mezi uživatelem a provozovatelem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

 1. Komunikace a doručování

Komunikace mezi Provozovatelem na jedné straně a Uživatelem na druhé straně probíhá výlučně elektronicky (emailem). Kontaktní adresou provozovatele je adresa: esta@usagov.cz, kde provozovatel odpovídá zpravidla do 72 hodin.

Písemnosti budou prioritně Uživateli zasílány na emailovou adresu, kterou uvedl při žádosti o služby na webové stránce.

Uživatel je povinen každou změnu kontaktní emailové adresy oznámit provozovateli. V případě, že uživatel na komunikaci neodpovídá, provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení nebo neoznámení písemnosti uživateli.

 1. Vlastnictví a přesnost webových stránek

Jako zodpovědná společnost děláme vše pro to, abychom zajistili, že informace poskytované na našich webových stránkách budou přesné a aktuální. Některá prohlášení však mohou obsahovat chyby, omyly, zastaralé nebo chybějící informace a neručíme za žádné problémy nebo finanční ztráty, které by mohly tímto vzniknout.

Informace, které poskytujeme, jsou založeny na veřejně dostupných informacích a na našich znalostech ESTA. Obsah, produkty a materiály webových stránek jsou poskytovány na základě aktuální situace a neposkytují žádnou záruku ani záruku jakéhokoli druhu, ať už výslovného nebo implicitního.

Informace uvedené na této webové stránce jsou určeny výhradně pro osobní a nekomerční účely. Uživatelům je povoleno stahovat obsah a ukládat jej do svého osobního počítače . Informace nesmí být redistribuovány, ať už v původním jazyce nebo jako překlad.

 1. Informace o autorských právech

Obsah této webové stránky a samotné stránky jsou chráněny mezinárodním autorským právem a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. To platí pro návrh a obsah celého webu a všechny prvky a soubory, včetně grafických, textových, mediálních souborů, formulářů, dokumentů, uložených dat, prvků stránek a přidruženého softwaru. Všechny jsou chráněny autorským právem a zůstávají vlastnictvím provozovatele po celou dobu existence webu.

Uživatel není oprávněn, kromě výslovného písemného souhlasu provozovatele, distribuovat nebo komerčně využívat obsah webu. Uživatel také tento obsah nemůže přenášet ani ukládat na žádné jiné webové stránky nebo jinou formu elektronického vyhledávacího systému.

 1. Informace pro Uživatele

Adresa pro elektronickou komunikaci s provozovatelem: asistence@usagov.cz nebo esta@usagov.cz

Telefonická komunikace s provozovatelem: +1 661 372 9881 (USA)

 1. Závěrečná ustanovení

Uživatel je povinen zkontrolovat si cestovní doklady a vízové povinnosti nejen do cílové, ale také do tranzitní destinace. Informace o všech náležitostech a dokladech, které jsou pro vstup nebo tranzit v dané zemi povinné, získá uživatel na kontaktech ministerstva zahraničních věcí státu, jehož je občanem (např. pro občany České republiky je to www.mzv.cz). Letecké společnosti mají právo uživateli, který nesplňuje veškeré vízové povinnosti až do cílové destinace, resp. se neprokáže u check-in platnými cestovními doklady, odmítnout nástup do letadla a zrušit celou další cestu bez nároku na náhradu jakékoli škody, která by takto uživateli vznikla.

Vyplněním údajů a dokončením objednávky služeb uživatel prohlašuje, že se s výše uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, porozuměl jim a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

Je výlučnou odpovědností uživatele přečíst si tyto všeobecné obchodní podmínky. Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu. To může být způsobeno změnami v legislativě, bezpečnostními požadavky nebo změnami služeb, které poskytujeme. Povinnost písemného oznámení změny podmínek je splněna umístěním na webové stránce esta.usagov.cz.

Dodatečné upozornění

Tato stránka není nijak spojena s oficiálním americkým úřadem US Customs and Border Protection. Pokud chcete žádat o cestovní povolení bez našich asistenčních služeb, můžete tak učinit na stránkách https:/ /esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html.

V Praze 26.10.2022.

Příloha číslo 1 – Podmínky vlády USA pro elektronické cestovní povolení do USA (ESTA)

Prohlášení

Elektronický systém cestovní registrace provádí kontroly v databázích orgánů činných v trestním řízení. Cestující, kteří chtějí být vpuštěni na území USA v rámci Visa Waiver Program, musí prostřednictvím tohoto systému získat elektronickou cestovní registraci předtím, než je možné jim umožnit nástup do letadla.

Pokud bude Vaše žádost o elektronickou cestovní registraci schválena, znamená to, že můžete podniknout cestu. Neznamená to, že Vám bude automaticky umožněn vstup do USA v rámci VWP. Po příchodu do USA Vás v místě vstupu prověří pracovník úřadu US Customs and Border Protection (dále také jen „CBP“), který může z libovolného důvodu rozhodnout o zákazu vstupu v programu Visa Waiver podle předpisů USA. Rozhodnutí, že nejste způsobilí pro elektronickou cestovní registraci Vám nijak nebrání požádat pro cestu do USA o vízum.

Všechny údaje, které uvedete Vy sami, případně které Vaším jménem uvede pověřená třetí strana, musí být pravdivé a správné. Elektronickou cestovní registraci lze kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit, například z důvodu nových informací, které by měly vliv na způsobilost. Pokud v žádosti o elektronickou cestovní registraci podávanou Vámi nebo Vaším jménem uvedete vědomě a úmyslně nepravdivá, smyšlená nebo klamavá tvrzení či prohlášení, vystavujete se riziku správního nebo trestního postihu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud Vás v místě vstupu na základě žádosti o vstup na území USA v rámci Visa Waiver Program (VWP) vpustí pracovník CBP na území USA, nesmíte se během návštěvy v rámci programu nechat bez povolení zaměstnat, nesmíte dojíždět do školy ani zastupovat zahraniční informační média.

Nesmíte požádat:

1) o změnu statusu nepřistěhovalce,

2) o prodloužení pobytu, ani

3) o úpravu statusu pro přechodný nebo trvalý pobyt, nesplňujete podmínky stanovené v části 245 (c) (4) zákona Immigration and Nationality Act.

Pokud porušíte tyto podmínky, budete vyhoštěni.

Zřeknutí se práv

Přečetl(a) jsem si a rozumím, že tímto se po dobu trvání platnosti cestovní registrace získané prostřednictvím systému ESTA zříkám všech práv na přezkoumání nebo odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA (CBP) o vpuštění na území nebo ke zpochybnění jakýchkoli kroků ve věci mého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Kromě výše uvedeného zřeknutí se práv souhlasím, jako s podmínkou každého vpuštění na území USA v rámci VWP (Visa Waiver Program), že poskytnutím biometrických údajů (včetně fotografií a otisků prstů) během zpracování po příletu do USA jsem akceptoval zřeknutí se všech práv na přezkum zda odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA (CBP) o vpuštění na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroků ve věci mého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Pouze pro třetí strany:

Za třetí stranu podávající žádost jménem žadatele tímto potvrzuji, že jsem osobě, jejíž jméno je v žádosti uvedeno (žadateli), přečetl (a) všechny otázky a tvrzení v této žádosti uvedené. Dále potvrzuji, že žadatel osvědčuje, že četl, nebo si nechal přečíst, všechny otázky a tvrzení uvedené v žádosti, že všem otázkám a žádostem v této žádosti rozumí a že se zříká všech práv na přezkoumání nebo odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka CBP o vpuštění na území nebo ke zpochybnění jakýchkoli kroků ve věci svého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci Visa Waiver Program, s výjimkou situace, kdy žádá o azyl. Údaje a odpovědi poskytnuté v této žádosti jsou podle nejlepšího vědomí a svědomí žadatele pravdivé a správné.