Část 1 - Podmínky vlády USA

Prohlášení

Elektronický systém cestovní registrace provádí kontroly v databázích pro vymáhání práva. Cestující, kteří chtějí být vpuštěni na území USA v rámci Visa Waiver Program, musí prostřednictvím tohoto systému získat elektronickou cestovní registraci, než je možné jim umožnit nástup do letadla.

Pokud bude vaše žádost o elektronickou cestovní registraci schválena, znamená to, že můžete podniknout cestu. Neznamená to, že vám bude automaticky umožněn vstup do USA v rámci VWP. Po příchodu do USA vás v místě vstupu prověří pracovník US Customs and Border Protection, který může z libovolného důvodu rozhodnout o zákazu vstupu v Visa Waiver Program podle zákonů USA. Rozhodnutí, že nejste způsobilí pro elektronickou cestovní registraci vám nijak nebrání požádat pro cestu do USA o víza.

Veškeré údaje, které uvedete vy sami, případně které vaším jménem uvede pověřená třetí strana, musí být pravdivé a správné. Elektronickou cestovní registraci lze kdykoli az jakéhokoli důvodu zrušit, například z důvodu nových informací, které by měly vliv na způsobilost. Pokud v žádosti o elektronickou cestovní registraci podávané vámi nebo vaším jménem uvedete vědomě a úmyslně nepravdivé, vymyšlené nebo klamavé tvrzení či prohlášení vystavujete se správný nebo trestnímu postihu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vás v místě vstupu na základě žádosti o vstup na území USA v rámci Visa Waiver Program (VWP) vpustí pracovník US Customs and Border Protection, nesmíte se během návštěvy v rámci programu nechat bez povolení zaměstnat, nesmíte docházet do školy ani zastupovat zahraniční informační média.
Nesmíte požádat:
1) o změnu statusu nepřistěhovalce,
2) o prodloužení pobytu, ani
3) o úpravu statusu na přechodný nebo trvalý pobyt, nesplňujete pokud podmínky stanovené v části 245 (c) (4) zákona Immigration and Nationality Act.
Pokud porušíte tyto podmínky, budete vyhoštěn.

Zřeknutí se práv

Přečetl (a) jsem si a rozumím, že tímto se během platnosti cestovní registrace získané prostřednictvím systému ESTA zříkám všech práv na přezkoumání nebo odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA (US Customs and Border Protection) o vpuštění na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroku ve věci mého vyhoštění v souvislosti s žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Kromě výše uvedeného zřeknutí se práv souhlasím, jak s podmínkou každého vpuštění na území USA v rámci VWP (Visa Waiver Program), že poskytnutím biometrických údajů (včetně fotografií a otisků prstů) během zpracování po příletu do USA akceptoval zřeknutí se všech práv na prozkoumání či odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA (US Customs and Border Protection) o vpuštění na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroku ve věci mého vyhoštění v souvislosti s žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Pouze pro třetí strany:

Za třetí stranu podávající žádost jménem žadatele tímto potvrzuji, že jsem osobě, jejíž jméno je v žádosti uvedeno (žadateli), přečetl (a) všechny otázky a tvrzení v této žádosti uvedeny. Dále potvrzuji, že žadatel osvědčuje, že četl, nebo si nechal přečíst, všechny otázky a tvrzení uvedená v žádosti, že všem otázkám a žádostem v této žádosti rozumí a že se zříká všech práv na přezkoumání nebo odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka US Customs and border Protection o vpuštění na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroků ve věci svého vyhoštění v souvislosti s žádostí o vpuštění na území v rámci Visa Waiver Program, s výjimkou situace, kdy žádá o azyl. Údaje a odpovědi poskytnuté v této žádosti jsou podle nejlepšího vědomí a svědomí žadatele pravdivé a správné.

Část 2 – Obchodní podmínky webu esta.usagov.cz

Provozovatel a správce stránek:
Tyler ‚s Co. sro, se sídlem Bílkova 855/19, Praha – Staré Město, 110 00, Česká republika.

Pravidla a podmínky

Použitím našich webových stránek a služeb souhlasíte automaticky s níže uvedenými smluvními podmínkami. Před pokračováním v používání našeho webu a využití našich služeb si pozorně přečtěte následující.

1) Právní definice

Z důvodu srozumitelnosti jsou následující výrazy a slova níže definovány, pokud jsou používány v kontextu našich Smluvních podmínek:

Jakýkoli odkaz na „nás“, „naše“, „my“ nebo „společnost“ se týká naší společnosti Tyler ‚s Co. sro
Pojmy „vy“, „váš“, „sami“ a „uživatel“ odkazují na každého jednotlivého uživatele, který navštíví tuto webovou stránku
„Tyto stránky“, „stránky“ a „webové stránky“ odkazují na esta.usagov.cz
Výrazy „služba“ nebo „služby“ odkazují na poskytované služby zpracování elektronického cestovního povolení do USA (ESTA)
„Vaše informace“, „informace o uživateli“, „osobní údaje“ a „informace o klientovi“ se vztahují ke všem údajům o vás nebo osobách který zastupujete a které nám poskytnete, aby výslovně použití našich služeb
Výraz „pracovní den“ znamená den v týdnu, kdy jsou banky otevřeny
„Podmínky“ odkazují na Smluvní podmínky tohoto webu

2) Co nabízíme a dodací podmínky

Nabízíme zpracování a revize žádostí o elektronické cestovní povolení pro cestování do USA. Služba spočívá v kontrole poskytnutých údajů, jejich následné zpracování a podání žádosti o povolení k příslušný americký úřad. Rozhodnutí amerického úřadu o udělení cestovního povolení je oznámeno klientovi av případě uděleného povolení je klientovi doručeno potvrzení o udělení. Součástí služby je i konzultace v případě nejasností s podávanou žádostí.

Po obdržení platby je v co nejkratším čase (maximálně však do 3 pracovních dnů) doručeno potvrzení o povolení k cestování do USA. V případě neudělení cestovního povolení je doručeno toto rozhodnutí. Doručení probíhá výhradně prostřednictvím elektronické pošty (E-mailu), který klient uvedl během poskytování potřebných údajů pro poskytnutí služby.

3) Cena a platební podmínky naší služby

Cena za jedno zpracování cestovního povolení as nimi souvisejících služeb je 1599 Kč (případně ekvivalent v jiných měnách podle směnného kurzu).

Platba může být provedena pouze platební kartou (VISA, MasterCard). V ojedinělých případech a po předchozí dohodě umožníme platbu převodem na účet.

Stisknutím tlačítka „Zaplatit a odeslat žádost“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu platební kartou prostřednictvím Internetu. Po dokončení platební operace je zákazník informován o výsledku platební operace ao výsledku procesu odeslání žádosti. Kopie těchto informací dostává i na emailovou adresu uvedenou v žádosti.

4) Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky, reklamace

Zákazník se vzdává práva na odstoupení od smlouvy a výslovně souhlasí s tím, že se vzdává i 14-denní lhůty pro případné vrácení peněz a žádá zahájení poskytované služby ihned po dokončení objednávky. V případě zamítnutí udělení cestovního povolení americkým úřadem je storno poplatek ve výši 1599 Kč (případně ekvivalent v jiných měnách dle aktuálního kurz ČNB).

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy podle paragrafu 1837 zákona číslo 89/2012 Sb. po uhrazení poplatku 1599 Kč (případně ekvivalent v jiných měnách dle aktuálního kurz ČNB) za využití služby, protože služba běží okamžitě po uhrazení tohoto poplatku. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem.

Upozorňujeme, že v případě, že zákazník bude u vydavatele své platební karty iniciovat zpětné zrušení platby tzv. „Chargeback“, poplatek mu sice může být v ojedinělém případě vrácen, ale bude mít za následek zrušení naší platby na oficiálních stránkách pay.gov a následně tak okamžité zamítnutí cestovního povolení ESTA. Také v budoucnu již takovému zákazníkovi nebude umožněno cestovat vrámci Visa Waiver programu a bude muset vždy žádat o víza.

5) Zpracování formuláře ESTA

V závislosti na vaší národnosti a osobní historii můžete být při cestování do USA oprávněni požádat o ESTA (Electronic System Travel Authorization). Chcete-li získat oprávnění ESTA, musíte poskytnout určité informace o sobě, cestovním pasu a důvodu návštěvy země.

Naše webové stránky poskytují online formulář se všemi otázkami, které budete muset odpovědět, aby mohla být žádost o ESTA podána. Součástí naší specializované služby je přezkoumání poskytnutých odpovědí spolu s vašimi informacemi před tím, než zpracujeme a odešleme žádost vaším jménem. Pokud potřebujeme další informace nebo uvidíme něco, co by mohlo ohrozit vaši žádost, budeme vás kontaktovat e-mailem. Upozorňujeme, že každé ověření informací opozdí dobu zpracování.

Jakmile zjistíme, že informace, které jste poskytli, jsou platné a úplné, předkládáme žádost americkému vládnímu úřadu ke schválení. Pokud z nějakého důvodu nemůže být vaše žádost předložena na zpracování, budeme vás informovat a vrátíme vám vaši platbu v plné výši. Vyplněním formuláře souhlasíte s tím, že pro účely zpracování žádosti na stránkách CBP použijeme dočasnou e-mailovou adresu ve tvaru číslopasu@usagov.cz. Tato adresa zůstane v žádosti vedena v platnosti vaší autorizace, abychom vás mohli hned upozornit na případné změny ve vaší ESTA autorizaci. Také Vás e-mailem upozorníme jednou před koncem platnosti Vaší ESTA autorizace. Pokud s tímto nesouhlasíte, napište nám na esta@usagov.cz a po schválení autorizace tento kontaktní email nahradíme vašim vlastním.

Doporučujeme všem cestujícím, aby zahájily proces podávání žádostí ESTA co nejdříve a nejméně 7 dní před odjezdem, aby byl prostor pro řešení nepředvídatelných zpoždění nebo problémů.

6) Co se stane, pokud bude vaše E-vízum nebo ESTA žádost zamítnuta

Pokud z nějakého důvodu nemůžeme žádost zpracovat, můžete požádat o pomoc jiného poskytovatele služeb. Případně můžete jít přímo na příslušnou vládní webovou stránku a podat žádost sami. Konečné rozhodnutí schválit nebo odmítnout žádost o ESTA leží zcela na rozhodnutí americké vlády. Pokud je vaše žádost zamítnuta, doporučujeme, abyste se obrátili na velvyslanectví nebo konzulát zastupující zemi, kterou chcete navštívit, a která vám poradí, jak nejlépe podat žádost o standardní vízum.

Za výjimečných okolností může vláda rozhodnout, že zruší schválení elektronického cestovního povolení (elektronické vízum nebo ESTA) i poté, co bude schváleno. V určitých situacích jsou způsobilé změnit status z „Schváleno“ na „Nepovolené k návštěvě s elektronickým vízem“. I když je vaše žádost schválena, je to jen oprávnění k cestování. Nezaručuje vstup do země, kterou hodláte navštívit. Konečné rozhodnutí má celní a imigrační důstojník při příjezdu na území USA. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za případné ztráty, které by vznikly v případě, že by bylo rozhodnuto odmítnout nebo zrušit souhlas se vstupem do země. Nemůžeme být zodpovědní za žádné náklady nebo nároky vyplývající z takového rozhodnutí.

7) Vaše odpovědnost

Je odpovědností každého cestujícího splnit všechny požadavky týkající se návštěvy cizí země. Musíte odpovědět na všechny otázky poctivě a úplně. Pokud jsou nějaké informace nesprávné, nebude vám dovoleno nastoupit na let nebo loď, nebo vám může být odmítnut vstup do USA. V takovém případě naše společnost nenese žádnou odpovědnost za žádné další náklady nebo nepříjemnosti.

8) Naše smlouva

Žádost o zpracování cestovního povolení přijmeme po kompletním vyplnění formuláře a uhrazení poplatku za službu. Objednávku od nás přijímáte po našem odeslání e-mailu se schváleným cestovním povolením. Nákup naší služby pro zpracování znamená, že souhlasíte s podmínkami. Tato smlouva může být uzavřena v českém, slovenském, anglickém jazyce, případně v jazyce vybraném při dokončení objednávky.

9) Vlastnictví a přesnost webových stránek

Jako zodpovědná společnost děláme vše pro to, abychom zajistili, že informace poskytované na našich webových stránkách budou přesné a aktuální. Některá prohlášení však mohou obsahovat chyby, omyly, zastaralé nebo chybějící informace a neručíme za žádné problémy nebo finanční ztráty, které by mohly tímto vzniknout. To zahrnuje jak naši společnost, tak i esta.usagov.cz.

Informace, které poskytujeme, jsou založeny na veřejně dostupných informacích a na našich znalostech ESTA. Obsah, produkty a materiály webových stránek jsou poskytovány na základě aktuální situace a neposkytují žádnou záruku ani záruku jakéhokoli druhu, ať už výslovného nebo implicitního.

Informace uvedené na této webové stránce jsou určeny výhradně pro osobní a nekomerční účely. Uživatelům je povoleno stahovat obsah a ukládat ho do svého osobního počítače za předpokladu. Informace nesmí být redistribuovány, ať už v původním jazyce nebo jako překlad.

10) Informace o autorských právech

Obsah této webové stránky a samotné stránky jsou chráněny mezinárodním autorským právem a zákony o autorských právech, kterými se řídí každá společnost, se kterou se rozhodneme obchodovat. To platí pro návrh a obsah celého webu a všechny prvky a soubory, včetně grafických, textových, mediálních souborů, formulářů, dokumentů, uložených dat, prvků stránek a přidruženého softwaru. Všechny jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech a zůstávají vlastnictvím naší společnosti po celou dobu.

Nesmíte, kromě výslovného písemného souhlasu, distribuovat nebo komerčně využívat obsah. Ani ho nemůžete přenášet ani ukládat na žádné jiné webové stránce nebo jinou formu elektronického vyhledávacího systému.

11) Podmínky přístupu k webu

Poskytujeme vám neomezený přístup za předpokladu dodržení následujících omezení:

Stránky a jejich obsah jsou používány pouze pro osobní použití, spolu s automatickým ukládáním do mezipaměti prohlížečem
Žádná z webových stránek ani jejich obsah nejsou používány pro komerční účely
Žádné z informací, grafiky nebo textu obsažené na této webové stránce nejsou používány bez písemného souhlasu společnosti
Žádný obsah webu není kopírován ručně nebo automatickým způsobem (včetně robotů) a zpřístupněn jiným organizacím, firmám nebo obchodní operace

12) Informace o společnosti

IČO: 07633696, Adresa: Bílkova 855/19, 110 00 Praha – Staré Město, Česká republika.

13) Kontaktujte nás

Uživatelé jsou vyzýváni, aby nás kontaktovali zejména e-mailem, v nutných případech telefonicky. Neposílejte nám poštovní doklady ani pasy. Tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím našich webových stránek, souhlasíte s tím, že taková komunikace je legální a zákonné. Vyhrazujeme si právo oficiálně komunikovat s uživateli výhradně e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek. Pokud nemůžete nebo nechcete s námi komunikovat prostřednictvím e-mailu, může to mít vliv na službu, kterou vám můžeme poskytnout, a my můžeme být nuceni žádost zrušit. Nemůžeme být zodpovědní za žádné ztracené nebo smazané informace z vyplněného formuláře, pokud se s námi rozhodnete nekomunikovat.

14) Zásady zpětné vazby a reklamace

Doporučujeme všem zákazníkům poskytnout zpětnou vazbu, abychom vyřešili všechny záležitosti a zlepšily naše služby. Napište nám prosím esta@usagov.cz a napište „Zpětná vazba“ nebo „stížností“ v poli předmětu pro okamžitou pozornost a rozlišení. Upřednostníme váš e-mail a odpovíme do 2 dnů.

15) Smluvní podmínky – budoucí změny

Je výhradní odpovědností uživatele přečíst si naše smluvní podmínky. Vyhrazujeme si právo změnit tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu. To může být způsobeno změnami v legislativě, bezpečnostními požadavky nebo změnami produktů a služeb, které poskytujeme.

16) Pravidla pro vyřizování stížností

Cílem našich zásad pro vyřizování stížností je řešit jakoukoli nespokojenost s poskytovanou službou. Jak firma jsme se zavázali vyřešit všechny problémy, o nichž se předpokládá, že vyžadují odpověď. Stížnost může být podána písemně nebo telefonicky.

Některé typy stížností lze považovat za negativní zpětnou vazbu, která nevyžaduje následnou reakci. Oceňujeme zpětnou vazbu, pozitivní nebo negativní, abychom zlepšili naše služby. Tato pravidla pro vyřizování stížností však souvisí pouze se zpětnou vazbou, která vyžaduje odpověď. Neexistují žádné náklady na podání stížnosti.

Při podání stížnosti prosím uveďte co nejvíce podrobností, abychom pochopili váš problém a situaci. Jakákoliv podpůrná dokumentace může být prospěšná. Pokud si nejste jisti, jak formulovat stížnost, kontaktujte nás prosím e-mailem (esta@usagov.cz) a stručně vysvětlete problém. Uděláme vše pro vyřešení problému.

17) Ukončení služby

Vyhrazujeme si právo kdykoliv ukončit službu s vámi z jakéhokoliv důvodu. Pokud přerušíme nebo zrušíme naši službu, zahrnuje to také ukončení vašeho přístupu k jakékoli části našeho webu.

18) Mimosoudní vyrovnání

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

19) Dodatečné upozornění

Tato stránka není nijak spojena s oficiálním americkým úřadem US Customs and Border Protection. Pokud chcete žádat o cestovní povolení bez našich asistenčních služeb, můžete tak učinit na stránkách https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html.