Co je ESTA a pro koho je určena?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) je automatizovaný systém, který určuje způsobilost navštívit USA. Jedině cestující pocházející ze zemí, které spadají do působnosti bezvízového program (VWP), mohou žádat o víza prostřednictvím tohoto systému.

Kde se dá ESTA získat?

Autorizace ESTA se získat oficinálnych stránkách CBP.gov, případně na naší stránce v českém jazyce.
ESTA.USAGOV.CZ je oficiální stránka soukromé cestovní agentury na zprostředkování Cestovní autorizace ESTA pro vstup na území Spojených Států Amerických.
Tato stránka není žádným způsobem spojena s vládou USA, oficiální stránky naleznete na adrese cbp.gov.
Nabízíme asistenční a poradenské služby v souvislosti se získáním cestovní autorizace ESTA do USA. V žádném případě neodpovídáme za za konečné rozhodnutí (ne) udělení cestovní autorizace, toto rozhodnutí je na úřadech USA.

Je ESTA autorizace povinná?

Všichni cestující do USA musí mít s sebou na palubě schválené povolení ESTA při cestě do USA v rámci bezvízového programu VWP. ESTA systém umožňuje žádat a získat povolení online. ESTA systém je americký vládní program řízený Ministerstvem vnitra USA za účelem detekční kontroly pasažérů před tím, než dostanou oprávnění ke vstupu do USA.

ESTA je povinná od 12. ledna 2009 v zájmu posílení bezpečnosti. Mezinárodní cestující vstupující v rámci bezvízového program (VWP) jsou nyní povinni získat elektronické povolení k cestě ještě před cestou do USA.

Je důležité si uvědomit, že všichni cestující na to, aby získali povolení ke vstupu do USA, musí mít platný biometrický cestovní pas. Proces ESTA žádosti se provádí jedině online a jedině Ministerstvo vnitra spravuje tento systém.
Schválená ESTA žádost je platná po dobu dvou let a / nebo do ukončení platnosti cestovního pasu, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Podmínky pro podání žádosti:

  • Jste občanem státu, který je oprávněn podle bezvízového programu (VWP)
  • Váš pobyt je kratší než  90 dnů
  • Máte platný cestovní pas
  • Použili jste leteckou nebo námořní společnost známou pro vládu USA a jste držitelem spátčeného nebo přestupného lístku, kterého platnost nekončí na susedním teritoriu nebo na ostrově v blízkosti USA, pokud tam nemáte trvalý pobyt.