Vaše informace budou zpracovány v oficiálním systému CBP. Proto souhlasíte a berete na vědomí následující informace:

Elektronický systém cestovních povolení provádí kontroly s databázemi orgánů činných v trestním řízení. Všichni cestující, kteří žádají o vstup do Spojených států amerických v rámci programu bezvízového styku, jsou povinni získat elektronickou cestovní autorizaci pomocí tohoto systému před udělením povolení k nástupu na palubu.

Pokud je vaše žádost o elektronickou cestovní autorizaci schválena, znamená to, že máte nárok na vycestování, ale neznamená to automaticky, že jste v rámci programu bezvízového styku přijatelní pro vstup do Spojených států amerických. Po příchodu do Spojených států amerických vás v přístavu vstupu/na letišti zkontroluje úředník pro celní správu a ochranu hranic USA (CBP), který může rozhodnout, že jste nepřípustní v rámci programu bezvízového styku nebo z jakéhokoli důvodu podle zákonů Spojených států amerických.

Rozhodnutí, že nemáte nárok na elektronickou cestovní autorizaci (neschválená autorizace), vám nebrání požádat o vízum na cestu do Spojených států amerických.

Všechny informace, které poskytnete vy nebo vaším jménem určená třetí strana (esta.usagov.cz), musí být pravdivé a správné. Elektronickou cestovní autorizaci lze kdykoli az jakéhokoli důvodu, jako jsou nové informace ovlivňující oprávněnost, odvolat. Pokud vědomě a úmyslně učiníte podstatně nepravdivé, fiktivní nebo podvodné prohlášení nebo prohlášení v elektronické žádosti o cestovní povolení, kterou jste předložili vy nebo vaším jménem, ​​mohou vám být uloženy administrativní nebo trestní sankce.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vás na základě žádosti o přijetí do Spojených států v přístavu vstupu / na letišti přijme v rámci programu bezvízového styku (VWP) úředník pro celní správu a ochranu hranic USA, nesmíte přijmout neoprávněné zaměstnání; nebo navštěvovat školu; nebo zastupovat zahraniční informační média během vaší návštěvy v rámci programu. Nemůžete požádat o: 1) změnu statutu nepřistěhovalce, 2) prodloužení pobytu nebo 3) úpravu statutu na osobu s dočasným nebo trvalým pobytem, ​​pokud na to nemáte nárok podle oddílu 245(c)(4) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti. . Porušení těchto podmínek bude předmětem odstraňování z programu ESTA.