Vaše informace budou zpracovány v oficiálním systému CBP. Proto souhlasíte a berete na vědomí následující informace:
Chystáte se vstoupit do počítačového systému ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Tento počítačový systém a údaje v něm obsažené jsou vlastnictvím vlády USA a jsou poskytovány pro oficiální informace a použití vlády USA. Při používání tohoto počítačového systému se neočekává soukromí. Použití hesla nebo jakéhokoli jiného bezpečnostního opatření nezakládá očekávání soukromí. Používáním tohoto systému souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto oznámení. V tomto počítačovém systému nesmíte zpracovávat utajované informace o národní bezpečnosti. Přístup do tohoto systému je omezen pouze na oprávněné uživatele. Neoprávněný přístup, používání nebo úprava tohoto systému nebo údajů v něm obsažených nebo při přenosu do/z tohoto systému může představovat porušení sekce 1030 hlavy 18 zákoníku USA a jiných trestních zákonů. Kdokoli, kdo přistoupí k federálnímu počítačovému systému bez povolení nebo překročí oprávnění k přístupu, nebo získá, změní, poškodí, zničí nebo zveřejní informace, nebo zabrání oprávněnému použití informací v počítačovém systému, může být potrestán sankcemi, pokutami nebo vězením. Tento počítačový systém a jakékoli související vybavení podléhá monitorování pro administrativní dohled, prosazování práva, účely vyšetřování trestných činů, vyšetřování údajného nesprávného jednání nebo zneužití a pro zajištění správného výkonu příslušných bezpečnostních funkcí a postupů. DHS může provádět monitorovací činnosti bez dalšího upozornění.